Október - mesiac úcty k starším 

Milí priatelia, na tomto odkaze si od 22. minúty môžete pozrieť koncert a vystúpenie našich žiakov z Liptovskej Tepličky pri príležitosti mesiaca úcty k starším ????.

Video bolo vyhotovené Obecnou televíziou Liptovská Teplička a zverejnené na www.zusstrba.sk so súhlasom obce Liptovská Teplička.